histidina

f
Bioquímica

Aminoàcid heterocíclic bàsic, essencial per a molts animals però probablement no per a l’home.

És un precursor de la histamina, i hom el troba abundantment dins la molècula d’hemoglobina.