Història de Catalunya

Una de les millors, i la més divulgada, de les obres de Ferran Soldevila.

Li fou encarregada per Francesc Cambó cap a la fi del 1928 amb la idea que fos una obra bàsicament interpretativa dels episodis fonamentals de la història i de les seves línies més representatives, a la manera de la Histoire de France, de Bainville (1924), i de l'A Little History of England, de Chesterton. El primer volum sortí el 1934; els altres dos volums, el 1935. L’obra, redactada amb un gran rigor i amb expressió diàfana, que fa d’aquesta Història el millor exemple de prosa historiogràfica catalana de Muntaner ençà, arriba fins al 1858, i duu una anotació bibliogràfica exhaustiva. La segona edició (1962-63) fou posada al dia i continuada, bé que sense aparat crític, fins al 1898.