història natural

f
Biologia
Geologia

Nom donat tradicionalment a la descripció de la natura, classificada en els regnes mineral, vegetal i animal.

Aquest concepte ha variat completament amb el temps: antigament abastava la majoria dels coneixements humans exceptuant les obres de l’home; durant el Renaixement es referia al coneixement de les coses (astronomia, física, química, geologia, biologia), i posteriorment fou aplicat a l’estudi de la Terra, dels materials que la componen i dels éssers vius que l’habiten (geologia i biologia). Actualment hom empra preferentment els noms concrets per a cadascuna de les especialitats.