Hoja del Lunes

Periòdic que apareixia els dilluns per a suplir el descans dominical dels diaris.

Creat a tot Espanya per Primo de Rivera durant el seu directori, començà a sortir a Barcelona com a suplement del butlletí oficial de la província; com a periòdic sortí el 1926, i durant la República tingué també una edició catalana, “Full Oficial del Dilluns de Barcelona”. A València s’inicià el 1934, i a Palma (Mallorca) el 1948. Més endavant passaren a dependre de les Associacions de la Premsa (a Barcelona, el 1955). Al febrer del 1983 deixà de publicar-se el de Barcelona.