holisme

m
Antropologia

Aproximació teòrica a l’estudi de les societats que considera que el tot no és el resultat de la suma de les seves parts.

S'oposa a l'individualisme metodològic, i és propi del funcionalisme i de l'estructuralisme.