Hollywood

Hollywood

(CC0)

Ciutat de l’estat de Califòrnia, EUA, centre de la indústria cinematogràfica nord-americana.

De bon principi fou un barri de Los Angeles. Des del 1907 i arran de la “guerra de les patents” desencadenada per Edison, un seguit d’industrials independents —entre els quals el capdavanter de la indústria cinematogràfica nord-americana Adolph Zukor,— s’hi establiren. El primer estudi és del 1911, però no fou fins el 1923 que les productores més importants s’hi instal·laren. Després d’un període d’esplendor, a mitjan anys cinquanta entrà en crisi amb la difusió de la televisió, amb la qual hagué de competir. Els anys vuitanta i noranta rebé un impuls renovat amb el desenvolupament dels efectes especials de gran espectacularitat i les produccions de grans pressuposts.