home de Mechta-el-Arbi

Individu pertanyent a una varietat d’Homo sapiens que habità al Magrib en un període aproximadament comprès entre el final del Paleolític superior i el Neolític.

N'han romàs nombrosos testimonis fòssils, d’entre els quals es destaca l’esquelet descobert per G. Arambourg el 1928. Caracteritzats per un crani massís, generalment dolicocèfal, de volta elevada, arcs superciliars pronunciats, cara ampla i ortògnata i considerable alçària (entre 1,72 m i 1,80 m), crearen nombroses indústries, entre les quals hi ha la iberomauritànica de l’Àfrica septentrional. Per la seva similitud amb l', hom els suposa un origen comú, possiblement localitzat a la Mediterrània oriental. Hom creu que foren desplaçats progressivament cap a l’E per altres formes d'Homo sapiens, fins a ocupar les illes Canàries, on formaren el substrat de la població .