Homenots

Sèrie de més de cinquanta semblances publicades per Josep Pla entre el 1958 i el 1962 (Editorial Selecta) i, en 1969-74, dins les obres completes definitives (Editorial Destino).

Són retrats literaris in extenso, amb materials biogràfics i de l’època. Tenen una mitjana de quaranta planes impreses i un to no acadèmic, viu i anecdòtic. Els millors són els que ha conegut molt directament; d’altres, de valor desigual, es basen en una enquesta. Hi ha escriptors, polítics, artistes, científics, personatges pintorescs o d’abast local, des de Xènius, Carner, Maillol i Fuster a Coromines, Blasco i Ibáñez, Nin o Coll i Rigau. El mot homenot per a Pla equival a figura de relleu.