homo

m
Biologia

Gènere de primats d’origen africà.

Totes les espècies incloses en aquest gènere es caracteritzen per ser bípedes amb peus no prènsils, amb el dit primer alineat amb la resta. Presenten hipercefalització i una verticalització completa del crani, així com diversos graus de desenvolupament cultural. Se'n reconeixen diverses espècies, totes fòssils llevat de l’Homo sapiens, entre les quals cal destacar, atenent al període en què van viure i segons les restes fòssils identificades i les eines i tecnologies lítiques associades, l'Homo habilis, l'Homo rudolfensis, l'Homo ergaster, l'Homo erectus, l'Homo floresiensis, l'Homo antecessor, l'Homo rhodesiesnis, l'Homo heidelbergensis, l'Homo neanderthalensis i l'Homo sapiens