Homo habilis

Espècie del gènere Homo que visqué fa aproximadament de 2,3 a 1,4 milions d’anys.

L’espècie fou descoberta i descrita per Mary Leakey i Louis Leakey, que trobaren el fòssil a Tanzània, entre 1962 i 1964. Sembla ésser l’avantpassat directe de l’home actual, tenia una capacitat cerebral de 657 cm3, un peu semblant al de l'Homo sapiens i sabia treballar la pedra per totes dues cares.