homopolímer

m
Química

Polímer resultant de la polimerització d’un sol monòmer, generalment insaturat.