hora

hora (es), hour (en)
f
Física
Astronomia

Unitat de temps que equival a 1/24 de la durada d’un dia.

La divisió del dia en 24 hores és una pràctica molt antiga, que possiblement fou suggerida pel fet que aquest nombre té una quantitat elevada de divisors. Atès que existeixen diverses maneres de definir el dia, totes elles de durada distinta, les hores corresponents tenen també durades diverses. Per això hom parla d'hora solar, d'hora sidèria, d'hora solar mitjana, etc.