hospital psiquiàtric

psiquiàtric
m

Hospital destinat a l’atenció d’afeccions psiquiàtriques.