Hospital Universitari Arnau de Vilanova

Centre hospitalari de Lleida.

Creat per la Seguretat Social s’inaugurà amb el nom de Residència Sanitària General Moscardo. Després dels traspassos sanitaris a la Generalitat, entrà a formar part de l’Institut Català de la Salut i està previst que al final del 2012 es transformi en empresa pública vinculada a la mateixa institució. És hospital universtari des del 1995. El 2002 s’hi inaugurà l’Hospital de Dia Oncohematològic, unitat gestionada per la Direcció Clínica d’Hematologia - Oncologia - Radioteràpia - Pal·liatius, que portava un any en funcionament i que fou la primera a constituir-se en l’àmbit de l’Institut Català de la Salut; els nous accessos a consultes externes, i el nou Servei de Medicina Nuclear.