hostalatge

m
Història del dret català

Quantitat que hom pagava a l’hostaler per l’estada al seu establiment.