Hostalnou

Caseria i dena del municipi de Morella (Ports), al S de la ciutat, a la dreta del Bergantes, vora la carretera de Vinaròs a Morella.