hoste
| hostessa

f
m
Biologia

Organisme en el qual o a costa del qual viu un paràsit, un comensal o un epífit.