hotel

hotel (es), hotel (en)
m
Alimentació

Establiment destinat a acollir persones, especialment si són de pas per una població, per un preu convingut.

Poden ésser de pensió completa o de mitja pensió, i són classificats en categories, marcades generalment amb estrelles.