hoteleria

f

Conjunt de la indústria hotelera i de les seves activitats.