Howard Hataway Aiken

(Hoboken, Nova Jersey, 8 de març de 1900 — Saint Louis, Missouri, 14 de març de 1973)

Matemàtic i enginyer nord-americà.

Format a les universitats de Wisconsin, Chicago, Harvard i Darmstadt, esdevingué especialista en processament de dades i càlcul automàtic. El 1944 inventà i construí el calculador digital més gran del món, programable i precursor dels ordinadors actuals, que posteriorment perfeccionà (1947).