Huáskar

(?, 1491 — Cajamarca, 1532)

Nom amb què és conegut Tupic Cusi Hualpa, sobirà inca (1525-32).

Fill de Huayna Cápac, n'heretà la regió dels quitus, que passà al seu germà Atahualpa. Esclatada la guerra civil, les forces d’aquest venceren les seves a Riobamba i a Cotabamba (1532), el capturaren i l’executaren.