Huéscar

Municipi de la província de Granada, Andalusia, drenat pel riu del mateix nom, situat a la serra de la Sagra.

Hi ha agricultura (llegums, cereals, vinya, oliveres, cànem) i ramaderia (bestiar de llana, cabrum, granges de conills). La indústria és derivada: manufactures d’espart i cànem, elaboració de vins i filats de llana.