Hug II d’Arborea

(?, ? — ?, 1335)

Jutge d’Arborea (1321-35), considerat per alguns fill il·legítim del jutge Marià III i de Paulesa de Serra.

El 1322 treballà prop del papa en favor de la conquesta de Sardenya per part de Jaume II. Ajudà les campanyes de l’infant Alfons, i el rei li respectà la possessió del seu territori. Alfons III l’excusà de prestar-li homenatge feudal personalment i li concedí la facultat de poder donar títols als seus fills.