Hui-Zong

(?, 1082 — ?, 1135)

Emperador de la dinastia dels Song del nord (1101-26).

Pintor, poeta i crític d’art i col·leccionista xinès, introduí en pintura un estil propi, cal·ligràfic i delicat, de temàtica d’ocells i de flors. És un dels iniciadors de la literatura erudita sobre art.