Hvar

Lesina

Illa de la mar Adriàtica pertanyent a la Dalmàcia, Croàcia.

Hi ha plantacions d’oliveres, figueres i vinya. Hom practica la pesca. Els seus ports són Hvar al NW i Jelsa al N.