iac

Poephagus grunniens (nc.), yac (es), yak (en)

m
Mastologia

iac

© Fototeca.cat

Mamífer artiodàctil remugant de la família dels bòvids, de cos molt fort.

Té el cap petit i les banyes cilíndriques amb solcs transversals. El pèl, llarg i llanut, és de color marró fosc. Habita als altiplans del Tibet, fins als 6 000 m. Els iacs en estat salvatge (actualment molt escassos) poden atènyer fins a 1,9 m d’alçada a la creu (els mascles) i 1,6 les femelles. Els iacs domèstics són més petits, i tenen una gran importància en la subsistència tradicional dels tibetans i altres pobles, als quals forneixen de carn, llet, llana i, a partir dels excrements assecats, combustible.