Iacútia

Sakha (sah)

República Federal de la Federació Russa, al NE d’Àsia.

La capital és Jakutsk. El territori és format per cadenes muntanyoses i altiplans: a l’W l’altiplà de la Sibèria Central, a l’E els de Jansk, Ojmiakon i Jukagir, a la part central les serralades de Verkhojansk i Čersk, i al S els altiplans d’Aldan i d’Ol’okma-Čarsk. El riu principal és el Lena. El clima és continental extrem (-43ºC de mitjana al gener i 19ºC al juliol). La major part de la superfície és coberta de bosc. La indústria bàsica és l’extractora (diamants, or, estany, mica, carbó). Hi ha cria d’animals de pell preciosa i adoberies. Annexada a Rússia a la primera meitat del s XVII, fou colonitzada pels russos, els quals actualment són molt més nombrosos que els pobles autòctons, d’entre els quals destaquen els sakha o iacut. En 1922-91 fou República Socialista Soviètica Autònoma, i posteriorment adquirí l’estatut actual.