Ian Lancaster Fleming

(Londres, 28 de maig de 1908 — Londres, 12 d’agost de 1964)

Ian Lancaster Fleming

© Fototeca.cat

Novel·lista anglès.

Durant la Segona Guerra Mundial fou secretari del director d’espionatge en el Ministeri de Marina. Fou el creador del personatge James Bond, agent secret protagonista d’una sèrie d’aventures fantàstiques on l’erotisme i la violència són elements determinants. La sèrie s’inicià amb Casino Royale (1953) i forma un conjunt de dotze títols, entre els quals figuren Moonraker (1955), From Russia with Love (1957), Dr. No (1958), Goldfinger (1959), The Spy who Loved Me (1962), On Her Majesty's Secret Service (1963) i The Man With the Golden Gun (1965). Les nombroses versions cinematogràfiques d’aquestes novel·les han contribuït a popularitzar encara més el personatge.