Ibias

Municipi de la comunitat autònoma d’Astúries, drenat pel riu Ibias, delimita a l’W amb Galícia.

La capital del terme és San Antolín. L’economia es basa en l’agricultura i la ramaderia (boví, porcí, bestiar de llana i cavallí).