ibn Iḏam;rī al-Marrākušī

(?, ? — ?, 1320)

Historiador àrab magrebí.

És autor d’una història musulmana del Magrib i d’Al-Andalus (Kitāb al-Bayān al-Mugrib fī aḫbār mulūk al-Andalus wa-l-Maġrib, ~1311) fins a la conquesta de Marràqueix pels benimerins (1269).