icosà

m
Química

Hidrocarbur alifàtic de fórmula C20H42 .

També anomenat eicosà, es presenta com un sòlid cristal·lí d’aspecte cerós. És un alcà no ramificat, apolar i insoluble en aigua. Té el punt de fusió a 37ºC i el d’ebullició, a 342ºC. És inflamable i reacciona enèrgicament en contacte amb un oxidant fort. Es fa servir en la indústria petroquímica.