ideal

m
Matemàtiques

Subconjunt I d’un anell A que compleix aquestes dues condicions: I és un subgrup de A respecte a l’addició; i, per a qualsevol element aI i bA, a × bI i b × aI .

El subconjunt que conté només l’element neutre de l’addicció i tot l’anell A són ideals impropis, i tots els altres són ideals propis.