ideologia

f
Filosofia

En Destutt de Tracy i els seus seguidors, ciència filosòfica que havia d’estudiar les idees (o continguts de consciència), llur origen, les lleis i les relacions.