Ider gol

Curs fluvial de l’ajmag de Khövsgol (Mongòlia).