idioma

m
Lingüística i sociolingüística

Llengua considerada com a pròpia d’una comunitat lingüística.