Idomeneu

Ιδομενεύς (el)

Rei de Creta.

Fill de Deucalió i net de Minos. Com a pretendent d’Helena, participà en la guerra de Troia i en fou heroi assenyalat. Mozart compongué sobre aquest tema l’òpera Idomeneo, re di Creta (1781).