Ieper

Ypres (fr)

Ciutat de la província de Flandes Occidental, Bèlgica, situada al SW de Gant.

Ciutat amb franquícies que li permeteren de desenvolupar una notable indústria tèxtil (important encara avui), a l’edat mitjana fou ocupada pels reformats (1578) i per Alexandre Farnese (1584) i esdevingué una plaça forta en poder dels francesos o dels holandesos. Entre els monuments, es destaquen un mercat (ss XIII-XIV) i la col·legiata de Sant Martí (ss XIV-XV).