Ifigènia

Ἰφιγένεια (el)

Heroïna grega.

Filla d’Agamèmnon i de Clitemnestra, alguna llegenda àtica la fa filla de Teseu i d’Helena. Agamèmnon, obeint els vaticinis de l’endeví Calcant, la disposà com a víctima per a un sacrifici destinat a obtenir uns vents favorables a la flota aquea, encallada a Àulida. Sembla que els déus la salvaren d’ésser immolada i que s’estigué molts anys a Tàurida, consagrada al culte d’Àrtemis. La tragèdia grega immortalitzà la seva figura, que, en èpoques successives, ha inspirat altres escriptors (Racine, Pindemonte, Goethe, etc), i també músics (D.Scarlatti, Jommelli, Gluck, Piccinni) i pintors i escultors (Tiepolo, A.Feuerbach).