IFP

Grup artístic francès, les sigles del qual corresponen a Informació, Ficció, Publicitat, integrat per Jean-François Brun, Dominique Pasqualini i Philippe Thomas, fundat l’any 1984.

El 1983, per una necessitat d’acció comuna, s’articularen com Ligne Générale. Volen desenvolupar una pràctica crítica. Utilitzen una imatge de grup i un logotip per a difondre la seva activitat, cosa que els vincula més a la idea d’una agència d’art més propera a nocions pròpies del món de la publicitat. Treballen sobre els dispositius conceptuals i visuals de l’exposició d’art, la idea d’anonimat i d’autoria. En aquest punt és essencial la funció de l’espectador, que té capacitat de discernir allò que és el treball artístic. Els caixons lluminosos (1984) són obres centrals en la seva producció. Utilitzen al·legòricament objectes. Philippe Thomas deixà el grup l’any 1985, mentre que Brun i Pasqualini prosseguiren la seva activitat comuna fins ben entrat els anys noranta.