Ignasi d’Antioquia

(?, segle I — ?, segle II)

Bisbe i pare apostòlic, dit el Teòfor.

Bisbe d’Antioquia, fou conduït a Roma sota Trajà (~107) per tal de respondre-hi de l’acusació de cristianisme, i hi morí màrtir. Durant el viatge adreçà set cartes a diverses esglésies i a Policarp d’Esmirna, testimoniatge singular d’una personalitat carismàtica de l’Església primitiva. Aquestes cartes, segurament interpolades per algun autor posterior, han estat traduïdes al català per M. Estradé. La seva festa se celebra el 17 d’octubre.