ignorant

ignorante (es), ignorant (en)
f
m
adj

Que no sap res o sap poc en general o amb relació a una cosa.