ikurriña
*

f
Història

Mot que, en basc, significa bandera, però ha passat a significar únicament la senyera basca, la qual consisteix en una aspa verda amb una creu blanca, sobre fons vermell.

Dissenyada pels germans Arana Goiri, fou estrenada el 1894 i aviat esdevingué un símbol de resistència, que durant la Dictadura de Primo de Rivera gaudí d’una enorme difusió popular, fins al punt que fou reconeguda àdhuc en les comarques basques de l’Estat francès. Confirmada aquesta acceptació el 1931 per un dictamen favorable de la Sociedad de Estudios Vascos, fou declarada oficial pel primer govern basc (1936) i utilitzada per les seves milícies republicanes. Amb el restabliment de les llibertats democràtiques tornà a ésser emprada de forma oficial el 1977. Des del 1979 es considerada per l’Estatut de Guernika com l’emblema oficial de la comunitat autònoma del País Basc. És també l’emblema que els abertzales, siguin autonomistes o independentistes, empren com a senyera d’Euskal Herria.