iliospinal anterior

adj
Antropologia física

Dit del punt somàtic lateral situat en el punt més baix de l’espina ilíaca anterosuperior.