illa

f
Construcció i obres públiques

Conjunt d’edificacions contigües les unes a les altres, delimitat per tres carrers o més.