illa de calor

f
Geografia
Meteorologia

Increment de la temperatura al centre de les àrees urbanes en contrast amb la perifèria (espais urbans o rurals circumdants), que s’esdevé especialment en hores nocturnes, amb vent en calma i cel clar.

Les causes d’aquesta anomalia tèrmica són la calor antròpica, la manca d’humitat (pel fort escorriment d’aigües que hi ha pel clavegueram) i el mur que fan les edificacions. Ultra els canvis meteorològics que es produeixen, aquest fenomen fa que, a les ciutats, determinades espècies es desenvolupin millor que en l’ecosistema circumdant. Estudis fets a Catalunya, dirigits per Javier Martín Vide i iniciats l’any 1985, coincideixen amb els realitzats en altres països i assenyalen que les ciutats de més de 10.000 habitants solen presentar aquest fenomen. Segons la ciutat, o fins i tot segons les zones dintre una mateixa ciutat, l’increment de temperatura se situa entre 2 °C i 8 °C. La utilització de materials de construcció que acumulin menys calor —o fins i tot reflectors—, l’edificació de construccions més baixes i separades i l’augment de les zones enjardinades són algunes mesures que poden disminuir aquests efectes.