illa de Cortès

Antiga illa de l’Ebre, dins el municipi de Tortosa (Baix Ebre), en ple delta, entre la Cava i l’illa de Buda.

El riu la migpartí a mitjan s XIX, i les parts s’uniren a les ribes respectives.