illa de la Reunió

Illa de les Mascarenyes, a l’oceà Índic, que constitueix un departament d’ultramar de la república francesa.

La capital és Saint-Denis (141.000 h [est. 2009]). És una illa d’origen volcànic i té el cim més alt al Piton des Neiges (3 069 m). El 70% de la població és descendent d’africans immigrats i el 30% restant d’europeus. El 22% del territori és dedicat a l’agricultura, sobretot canya de sucre i vainilla. Exporta sucre, oli i rom. Descoberta el 1513 pel portuguès Pedro de Mascarenhas, l’illa era deshabitada. Durant molts anys serví de port al comerç entre Lisboa i l’Índic, i el 1662 la Companyia Francesa de les Índies Orientals ocupà l’illa i la colonitzà des de Madagascar amb el nom d’illa Borbó. El 1769 la corona francesa es féu càrrec de l’administració. Els conreus tropicals de cafè, sucre, arròs, mandioca, cotó, etc, li atorgaren una gran prosperitat, gràcies també a la importació d’esclaus negres i a l’emigració índia. Durant la Revolució Francesa es declarà independent i adoptà el nom de Reunió, nom reconegut el 1848. Fou ocupada pels anglesos, durant les guerres napoleòniques, però el 1815 tornà a França. Des de l’1 de gener de 1947 és un departament d’ultramar i envia 3 diputats i 2 senadors al parlament francès. Després de la reforma del 1982 té una assemblea regional i una altra de general, ambdues elegides per sufragi universal cada sis anys.