illa de l’Imperial

Illot (70 m alt.) situat a l’extrem sud-oriental de l’illa de Cabrera, que tanca pel sud el codolar de l’Imperial .