il·lustrador
| il·lustradora

f
m
adj
Disseny i arts gràfiques

Persona que, basant-se en el text d’una obra, tria la il·lustració idònia per a complementar-lo o enriquir-lo.