Il’men’

Ílmen (transcr)

Llac de Rússia, a la província de Novgorod.

De forma triangular, la seva superfície màxima és de 2.100 km2. Els seus immissaris principals són el Msta i el Iovat’ i, el seu únic emissari, el Volkhov, el connecta amb el llac Ladoga. La ciutat de Novgorod se situa a uns 6 km de la seva desembocadura.